alfridashem.blogg.se

Singel mellan pallkragar
På begäran kommer här ett litet förtydligande i bildväg om hur det kan se ut när man lägger singel, eller som i det här fallet svart diabas, mellan sina odlingar. En eller några större stenar kan bli pricken över i:et.

Vassego!